Experten på fasadrenovering

Fasadrenovering

Snabba åtgärder viktiga vid fasadskador

En vanlig orsak till skador är frostsprängning i puts som beror på att fukt har tagit sin in i fasaden och bildat sprickor och bubblor under vintern. Det innebär en risk för att puts kan falla ned och skada någon eller något, men bör också åtgärdas skyndsamt för att förhindra att skadan blir större.

Även tegelfasader kan drabbas av frostskador som också beror på att vatten tagit sig in i fasaden. Skador kan också uppstå till följd av väder- och åldersrelaterat slitage – att armeringen korroderat, fogen skadats/lakats ur eller att sprickor och håligheter uppstått. Vi säkrar tegelfasaden akut med säkerhetsnät om det föreligger omedelbar fara för nedfallande tegel. Skadade tegelstenar bilar vi därefter ut och murar in nya. 

Plåtdetaljer har begränsad livslängd

Plåtdetaljer på fasaden, inklusive plåttak, har också en begränsad livslängd och behöver till slut bytas ut, men kan även skadas oväntat av exempelvis isbildning vintertid eller annan påverkan. Dessutom kan man behöva rensa hängrännor från löv och smuts för att undvika problem och se till att takavvattningen fungerar effektivt. Vi samarbetar med professionella plåtslagare och utför alla typer av plåtarbeten.

Vi är baserade i Haninge och utför vanligen uppdrag som fasadrenovering i Stockholm med omnejd, men vi åtar oss även jobb i andra delar av landet. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill ha referenser från några av våra tidigare uppdragsgivare!